Blog – Sayfa 2 – Damlıca Natürel

FORGOT YOUR DETAILS?

Ezoterik

Damlıca Ezoterik zeytin
(Ezoterizm: Bir konudaki derin bilgilerin ve sırların ehil olmayanlardan gizlenerek, bir üstad tarafından sadece ehil olanlara inisiyasyon yoluyla öğretilmesidir. Ezoterizm bir din veya bir inanç sistemi değildir.) “Arınma ve Kutsanma.” Bugün zeytin ile ilgili elimizde bulunan belgelere bakıldığı zaman, zeytinyağının ağırlıklı olarak dini ayinlerde arınma ve kutsama maksadıyla kullanıldığı göze çarpıyor. Eski Mısır ayinleri, antik

Hakimler Kitabı

((İbranice: Sefer Shoftim ספר שופטים) ilk olarak İbranice yazılmış bir İncil kitabıdır. Tanah’da ve Hıristiyanların Eski Ahit’in içinde yer alır.) “Ağaçların kralı” Hâkimler Kitabı’nda geçen bir öykü, ağaçların kendilerine kral seçmek için ilk olarak zeytin ağacına başvurduklarından bahseder: “Vaktiyle ağaçlar, kendilerine kral seçmek için gittiler; ve zeytin ağacına dediler: Bize kral ol. Ve zeytin ağacı onlara dedi: Allah’ın ve insanın

İncil’de

Kutsal kitaplarda zeytin
İncil’de;   Hıristiyanlık açısından zeytin dalı taşıyan güvercin, ölenlerin ruhlarını gagasıyla Allah’a taşıyan bir vasıta olarak yorumlanır. Pavlos’un Romalılara mektubunda İsa Zeytin Ağacını bir benzetme aracı olarak kullanmıştır. “…Eğer kök kutsalsa dallar da kutsaldır. Ama iyi cins zeytin ağacının kimi dalları budandıysa ve sen yabani bir zeytinken onların arasına aşılanıp, onlarla birlikte ağacın yaşam sağlayan özüne

Kısa, Kısa, Kısa

Dünyada en etkili ağaçın meyvesi zeytindir
Kısa, Kısa, Kısa… Dünya üzerinde yetişen ağaçların ilkidir. Yunan mitolojisinde tanrıça Athena’nın hayatını sürdürebilmesi için zeytin ağacını sürekli görmesi gerekiyordu.  Kimi tanrıların da zeytin ağacının altında doğması gerekiyordu. Sezar başında zeytin ağaçlarından yapılmış taçla halkın karşısına çıkar. Uzun süre Olimpiyatlarda kazanan kişiye zeytin dalından yapılmış taç takılırmış. Herkül’ün silahı zeytin ağacındandır. Zeytin ağacına zarar verenler